Tuesday, 21 April 2009

Inside and outside at KONSTFABRIKEN

This was easter exhibition, quite a lot of visitors, very nice weather
Måste tänka efter hur jag ska göra nästa påsk, lite mera förberedd är nog det största svaret.

No comments: