Sunday, 19 April 2009

På begäran...

A few more figure drawings , I just love this.... Alltid trevligt med önskemål...den är ju inte helt ny H-B men jag har faktiskt några på lut efter vårens kurser.......så håll ut.!!

No comments: