Friday, 14 August 2009

Dawn

Oh yes a new day and weekend dawning

1 comment:

Anonymous said...

Så ser det ut vid Albert Wikstens diktarstuga men vem föreställer hunden? Har något att berätta vid tillfälle! Sverige är ganska litet. Hälsningar H-B