Tuesday, 4 August 2009

Hiorten

Nice to meet upp with our daughter in Ystad and Hiorten now they are on their way to Rostock. Hiorten Race start at Rostock and ends in Karlskrona.
Hiorten Race är en segeltävling som under tio års tid har gått mellan Karlskrona och Rostock. Det finns olika klasser för olika typer av fartyg. Hiorten Race är uppkallad efter postjakten Hiorten, en fullskalig replik av det ursprungliga fartyget ifrån 1692.Med anledning av att Sail Karlskrona från och med i år genomförs veckan efter Hanse Sail vänder vi på tävlingen, dvs starten går i Rostock och målgång i Karlskrona.

No comments: