Tuesday, 8 September 2009

A feeling

I feel a bit like the buss....left My my dog at the vet this morning. Have to come and get her at 3 o´clock in the afternoon. In the meantime I have to shop and and do some work today. Stackar My, nu var det bestämt att vi tar bort livmodern på henne idag, hon har varit helt hopplös och känns som om han löpt i flera månader. Hade en lite avknoppning där bak som veterinären Erik undrade om vi skulle skicka på analys? Ja är det cancer vad gör man då ? Nej sa jag det är bäst att se hur livet artar sig hon är pigg och aktiv så då får det gå som det går...

No comments: