Thursday, 17 September 2009

To go on....

Charlie, Karu or Karl-Oskar is in Taipei here two nice photos from him, it looks very hot but it would be nice to be there anyway....hope they are having a wonderful time together.
Things happen that really makes me think things over and maybe its time to go ahead and find new roads to travell on, I feel as if I have come to a dead end.
Har sagt några ggr att det är fullt upp bara att vara en mor till en simmare, med alla dessa körningar och hämtningar, matlåder middagar ja all denna uppassningen som måste ske för att det ska fungera för henne, men snart blir det körkort och en egen bil, kanske jag blir entledigad tidigare än beräknat......vi får se vad som kommer att ske då.!?!
Spännande!

No comments: