Monday, 18 January 2010

Summary...back to normal again.

Charlie took this one...
Three whole weeks and no taxi driving, no special food, no early mornings and no competetions.
But I Miss it...
Jo då, jag har nästan bara varit i ateljén och jobbat men tre veckor går väldigt fort och att skapa tar sin tid...

No comments: